Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Johannes Vogel
Earnseker 5
9036 MK Menaam
T: 0518-451951

Secretaris: 
Willem Wiersma
Fleringastrjitte 4
9036 NJ Menaam
T: 0518 - 451777


Kerkrentmeester:
Bauke de Haas
Sibandus Leostrjitte 2
9036NH Menaam
T: 0518 - 451643

Financiële administratie/penningmeester:
Jelmar en Grietje Lautenbach
Bitgumerdyk 24
9036 VS Menaam
T: 0518-462641

E: kerkrentmeestersmenaam@outlook.com

Betaalrekening (bijdragen voor collectebonnen, kerkbalans, kerkradio of andere giften)
NL81 RABO 0341 7015 64
ten name van Protestantse Gemeente Menaldum
terug