Cursus Drie-Eenheid Cursus Drie-Eenheid
In het najaar van 2016 gaan we drie woensdagavonden in op het onderwerp “Drie-Eenheid”. We gaan het hebben over God, de Vader; Jezus Christus - de Verlosser, de Heilige Geest bron van troost en kracht. Voor de invulling van de avond wordt gebruik gemaakt van het materiaal van de Bouwstenen Bijbel School. Het is dus een kleine mini-BBS, maar dan thuis te Menaam. Ook voor mensen die overwegen belijdenis te gaan doen zijn deze drie cursusavonden van harte aan te raden.

Data: 9, 16 en 23 november 2016.
terug