Rouwgroep 2020-2021 Rouwgroep 2020-2021
Rouwen, hoe doe je dat? ’s Ochtends vroeg bij het opstaan zet ik koffie. Ik zet vast twee kopjes klaar op een dienblad. Dan de schrik, de pijn, een moment van schaamte. Ik wil huilen. Was ik even vergeten dat ik nog maar alleen ben? Het verlies van je geliefde. Het verlies van degene met wie je verbonden was, misschien wel het grootste deel van je leven. Het went nooit. Rouwen is geen proces van eraan wennen. Rouwen is de weg van de stappen die je neemt om verder te gaan. Maar je laat niemand achter. Degene die niet meer verder gaat, neem je altijd mee. We organiseren dit jaar voor het eerst een gespreksgroep voor mensen die dit meemaken.

Deze gespreksgroep zal op verschillende manieren woorden en beelden zoeken om het onverwoordbare, de innerlijke gestorvenheid, te benoemen. Troosten is geen troostprijs, maar een nabij-zijn. We luisteren naar elkaar. Ook zullen we ons verdriet brengen bij Jezus. Zijn er verhalen in de Evangeliën waarin we eventjes iets van God ervaren die ons het meest nabij is wanneer we Hem niet meer zien? We hopen meerdere keren bij elkaar te komen. Waarschijnlijk drie keer per seizoen.

We vinden het belangrijk dat u zich opgeeft. De groep hoeft niet groot te zijn. Wanneer de groep is gestart kunnen er geen nieuwe deelnemers bij. Alleen zó kunnen we met elkaar enkele stappen nemen om verder te komen. Het verlies van een dierbare went nooit. Rouwen is geen verwerkingsproces. De rouwgroep brengt de onmacht van de dood en de belofte van het leven bij Jezus Christus. Opgave via het opgaveformulier in de Bouwstenen.

Anneke Algra
Aaltje Dijkstra
Ds. Jeroen van Olffen

 
terug