Cursus 'Leren bidden' Cursus 'Leren bidden'
In het voorjaar van 2017 kunnen we samen bouwen aan een ‘biddende gemeente’. Gemeente-zijn en gemeente-opbouw begint met gebed. De kerk is een plaats waar mensen leren bidden en mensen op de bres staan in gebed. Een plaats van voorbede en zegening. Een plek ook van verootmoediging. Gedurende drie avonden zoeken we naar verdieping en een persoonlijk gebedsleven naar aanleiding van het Bijbelboek Nehemia.
Op de drie avonden wordt gesproken over:
  • Nood leert bidden
  • Bidden, bouwen en strijden
  • Bidden met grond onder je voeten
Tijdens iedere bijeenkomst gaat de Bijbel open, delen de leden van de groep hun eigen ideeën en ervaringen en wordt er samen gebeden en gezongen.

Data: 8, 15 en 22 februari 2016. We komen samen in de kerk te Menaam.
terug