Basiscursus Ontmoetingen met God Basiscursus Ontmoetingen met God
Een basiscursus geloven met Bijbelse Verhalen
Zonder geloven kun je niet. Zonder ontmoeting met God ook niet. We zien overal hoe mensen ernaar op zoek zijn, ook binnen de kerk, in eigen ervaringen en in ervaringsverhalen van anderen. Komend seizoen wil dominee Jeroen naar aanleiding van het boek “Ontmoetingen met God” van Peter Hendriks gedurende 7 plus 1 bijéénkomsten op zoek gaan naar God en alles wat met geloven en kerk-zijn te maken heeft. Het gaat om een basiscursus. Ik leer u niet een lesje, maar we gaan met elkaar in gesprek.

We maken kennis met verhalen uit de geloofstraditie. Als hulp voor mensen die daar hun eigen weg in willen vinden. Ontmoetingen met God kan een eerste kennismaking zijn met geloven, maar kan ook gezien worden als vernieuwing, een upgrade, of ter verdieping. De basiscursus omhelst 7 + 1 ontmoetingen. Wat zou het fijn zijn als u zich opgeeft. We komen de volgende data bij elkaar:

Donderdagavond 19 oktober
Donderdagavond 16 november
Donderdagavond 7 december
Donderdagavond 11 januari
Donderdagavond 25 januari
Donderdagavond 22 februari
Donderdagavond 14 maart

We sluiten het seizoen door korte persoonlijke bijdragen in de eredienst van Goede Vrijdag. Tijdens de gespreksavonden zal ik u er meer over vertellen. We gaan op weg. Op weg met Jezus. Op weg naar Pasen. We ontmoeten elkaar én we komen onszelf én de ander, de Ander?, tegen.
 
Gemeente Groei Groep Gemeente Groei Groep
Een gespreksgroep van en voor gemeenteleden die hun leven en geloof willen delen. Een gezellig samenzijn en praten over onderwerpen die ons bezighouden. De avond begint met koffie en thee. Daarna is het tijd voor een rondje wel en wee. Wat heb je meegemaakt; wat wil je delen? Hier nemen we ruim de tijd voor. Samen zijn we immers Gods gezin! In een gezin sta je voor elkaar klaar en zo ook in deze groep. Na het rondje is er ruimte voor verdieping. Hiervoor gebruiken we materiaal van het Evangelisch Werkverband.

Het is de bedoeling om één keer per maand op dinsdagavond bij elkaar te komen. Dit is bij een groepslid thuis. Deze groep wordt geleid door de leden zelf en niet door de dominee. Het is geen Bijbelstudie, maar een samen zoeken naar wat ons verbindt.
 
Belijdenis doen Belijdenis doen
Bij de belijdeniscatechisatie bereiden we ons er op voor om je geloof te belijden ten overstaan van de gemeente. Dit gebeurt zo mogelijk in de viering met Pasen of met Pinksteren. Misschien overweegt u om mee te gaan doen. Misschien is het zelfs nog fijner om het samen met iemand te doen die u kent en die ook bezig is met het geloof. Het zou goed zijn voor de diepgang van de gesprekken, de variatie, de scherpte, wanneer er meerdere deelnemers zijn. Het is een moment van getuigen naar de gemeente en naar God toe. Wat gelooft u? Waar wilt u bij horen? Met wie wilt u de leerweg van het geloof verder gaan en Wie gaat met u mee onderweg op uw levensweg? Geloven is pelgrimeren. We zijn onderweg. En tijdens onze reis krijgen we meer en meer zicht op het doel van ons leven. We zullen daarvan getuigen.

Data stemmen we af in overleg. Wanneer er (opnieuw) geen groepsactiviteiten mogelijk zijn is dit misschien een uitgelezen moment om wél dit te doen. Persoonlijke training in geloofsverdieping! Belijdeniscatechisatie zal ik als maatwerk aanbieden. We stemmen bij een oriënterend gesprek af hoe we het gaan doen.
 
Zacheuskring Zacheuskring
Komend seizoen pakken we de traditie weer op om twee bijzondere avonden aan te bieden die horen bij de Zacheüskring. De naamgeving van deze kring is de nieuwsgierigheid van Jezus naar de mens. Hij ziet de mens die zich verbergt. Dan zegt Hij: Kom uit je boom. Vandaag wil ik bij jou zijn. Jezus gaat met Zacheüs mee naar zijn huis en daar vindt de ontmoeting plaats. Zacheüs hoort er niet bij? Voor Jezus wel. Vanuit deze openheid ontdekken we ook komend seizoen weer de rijkdom van ons kerkelijk erfgoed.

Donderdag 2 november 2023 beginnen we om 20.00  in de kerk met gast ds.Reinier Nummerdor. Sinds dit jaar woont hij op het complex Westerhûs-Jorwert. Maar we willen vooral luisteren naar zijn vanzelfsprekende verbinding van Christelijk geloven en de Boeddhistische spiritualiteit. Ds.Nummerdor heeft het boek “Een open weg” geschreven. In de Leeuwarder Courant (20 november 2021, pagina 26) staat in de recensie onder meer: “Met zijn preken probeert hij mensen in hun ,,gevoelslaag” te raken. ,,Ik ben niet zo van de hele intellectuele overdenkingen met allemaal exegetische vondsten. Prikkelen doe ik wel graag. Het is de kunst om een verhaal van tweeduizend jaar geleden, van een totaal andere cultuur, tot leven te laten komen. Dat mensen denken: verrek, het gaat ook over mij’’. Openheid vindt hij belangrijk. (…) In 2016, toen ik zenboeddhist werd, kreeg ik mijn dharmanaam: Kaido. Dat betekent: open-weg. Zo heb ik het boek ook genoemd. Het geeft mooi aan hoe ik mijn geloofsweg beleef: als een open weg, een levenslange tocht waarop ik de beide religieuze tradities waarvan ik deel uitmaak, steeds opnieuw met elkaar probeer te verbinden. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten, in tegendeel zelfs.”

Voor het voorjaar heb ik ook een fascinerende spreekster bereid gevonden te komen. Het is dominee Catrien Bos. Catrien Bos is pastor van de VVG Friesland. Zij is thuis in het Vrijzinnig denken binnen de Protestantse Kerk. Wat betekent vrijzinnigheid misschien? Een uitspraak waar we over kunnen nadenken is: “Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.”

Ds. Catrien Bos zal ons er meer over vertellen. Dominee Bos komt op donderdagavond 21 maart 2024. Aanvang van de avond om 20.00 uur in de kerk.