Kerkstoelen te koop Kerkstoelen te koop
Wegens ruimtegebrek wordt een aantal kerkstoelen te koop aangeboden. Prijs € 20,- per stuk, 4 stuks voor € 60,-. Belangstellenden kunnen mailen naar: kerkrentmeestersmenaam@outlook.com (uiterlijk 18 december). Bij grote belangstelling wordt er geloot. De opbrengst is bestemd voor optimalisatie van het audiovisiuele systeem in de kerk. 
terug