Schuldhulpmaatjes Schuldhulpmaatjes
Binnen gemeente Waadhoeke zijn acht diaconieën van de Protestantse kerken  betrokken bij de oprichting van het ‘SchuldHulpMaatjes –project’. Dit initiatief wordt op heel veel plaatsen in Nederland uitgevoerd, en wordt ondersteund door de landelijke kerk en Kerk in Actie. Deze stichting wil graag mensen helpen die problemen hebben die vaak van financiële aard zijn. De achtergrond hiervan is dat we als Kerk ook meer voor de mensen in onze omgeving willen betekenen, en proberen daadwerkelijk vanuit de Christelijke gedachte een bijdrage te willen leveren. De diaconieën zijn juist ontstaan voor mensen met noden van allerlei aard.

De stichting is op zoek naar mensen die bereid zijn om als ‘maatje’ te fungeren. Dit houdt in dat je als ‘maatje’ een vertrouwenspersoon bent voor mensen met problemen en hen helpt om het een en ander weer op de rit te krijgen. Hiervoor wordt door de stichting een korte cursus gegeven hoe je mensen kan helpen die het overzicht even kwijt zijn. Wilt u meer weten over het werk van deze stichting, die dus nu ook actief is binnen onze regio dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen. Er is ook meer informatie te vinden op de website www.schuldhulpmaatje.nl.

Kent u iemand die hulp nodig heeft? Neem dan contact op met een diaken en/of coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl
terug