Diaconie Diaconie
Voorzitter
Tineke Rodenhuis
Fleringastraat 4
9036 PH  Menaam
T: 0518-451777

Secretaris
Alet Hoeksma-Kingma
Graldasingel 3
9036 KC  Menaam
T: 0518-461743

Penningmeester
Anne en Anneke Posthumus
Dobbehôf 7
9036LR  Menaam
T: 0518-450969

Diaconaal werk
Bauke Veenstra  
Berltsumerdyk 5
9036 MT  Menaam
E: baukeveenstra@telfort.nl

Taxidienst kerkbezoek
Bauke Veenstra
T: 06-20442803

Betaalrekening
Banknr. NL20 INGB 0003 1286 86
E: diaconiepknmenaam@outlook.com
terug