Diaconie Diaconie
Voorzitter
Bauke Veenstra  
Berltsumerdyk 5
9036 MT  Menaam
T: 06-20442803

Secretariaat
E: diaconiepknmenaam@outlook.com

Penningmeester
Anne en Anneke Posthumus
Dobbehôf 7
9036LR  Menaam
T: 0518-450969

Taxidienst kerkbezoek
Bauke Veenstra
T: 06-20442803

Betaalrekening
Banknr. NL20 INGB 0003 1286 86
E: diaconiepknmenaam@outlook.com
terug