Geloofsopvoeding Geloofsopvoeding

Het afgelopen seizoen hebben we een aantal gespreksavonden over geloofsopvoeding gehouden. Ook in het nieuwe seizoen willen wij weer een aantal avonden over dit thema aanbieden. Alle jonge ouders worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Wil je graag van de partij zijn, dan kun je je opgeven via het opgavenformulier in de Bouwstenen.
Datum eerste bijeenkomst: dinsdag 17 oktober om 20.00 uur.
In het vernieuwde kosterswentsje bij ‘d Alde Wite in Dronryp.
Begeleiding: Ali Stork en ds. Jan Wielenga
Dopen

Willen jullie je kind laten dopen? Wat betekent de doop en hoe verlopen praktische zaken? Lees hierover in het boekje over de doopdienst
terug