Dopen Dopen
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon of dochter!

Wilt u uw kind laten dopen?
Dan kunt u het volgende doen: 

  • Stuur een geboortekaartje naar de scriba of predikant (zie kopje contactgegevens). Een kopie van het geboortekaartje kan uiteraard ook.
  • Bespreek met de predikant wanneer er een doopdienst is. 
  • In overleg wordt een datum afgesproken voor een gesprek om de doop voor te bereiden. Zo mogelijk is het met meerdere doopouders tegelijk. Bij het doopgesprek zijn de ouders, de wijkouderling(-en) en de predikant aanwezig. De doop wordt door de eigen predikant bediend.

 

Waarom dopen? 

In de doop wordt een mens met Jezus verbonden. Hij draagt ons door de kracht van de Geest door het water heen. Over de uitleg en duiding van woorden als deze wordt in de Protestantse Kerk verschillend gedacht. De een zal er de nadruk op leggen dat het werk van Christus eens en voor altijd gedaan is: Hij wast ons de zonden af. Een ander zal dit niet ontkennen, maar vooral wijzen op het effect dat Jezus’ overgave in de dood nog altijd heeft op mensen: leven in navolging van en met Hem. 
 

Doopboekje

Het 'doopboekje' is bedoeld om na te denken over de betekenis van de doop en de voorbereiding op de doop van kinderen. Ook wordt de gang van zaken voor en tijdens een doopdienst hierin uitgelegd. 
 
terug