Gelegenheids-muziek-zang Gelegenheids-muziek-zang
Elke dominee neemt zijn eigen liedboek mee. Het is een uitspraak onder musici wanneer een deel van het Liedboek volmondig wordt gebruikt, maar er ook een deel “gesloten” blijft. Gelukkig is er dan de uitdaging om de minder bekende en de minder vaak gezongen liederen uit het Liedboek te oefenen en te zingen, maar het belangrijkste is het plezier in het zingen te vergroten.

Komend seizoen willen we u uitnodigen om enkele keren wat eerder bij elkaar te komen en onder leiding van Jetske Bakker een lied te oefenen. Zodra de orde van dienst bekend is, wordt het betreffende lied doorgegeven (per mail, of app) aan de “zangers-pool”. Stél…. er hebben zich 16 deelnemers opgegeven voor de “zangers-pool”. Niet iedereen kan alle keren, maar een deel van deze 16 deelnemers kan wel. We komen dan de betreffende zondag om 09.00 uur bijeen om het lied in te studeren. Op deze manier hebben we toch die keren een mooi gelegenheidskoor dat de gemeente aanmoedigt om met het lied in te stemmen.

De data voor deze oefenmomenten worden gepubliceerd in het Kerkblad bij de rubriek “Bij de diensten.”

Opgave via het opgaveformulier.
 
terug