Geloven vandaag Geloven vandaag
Belijdeniscatechisatie is de bouwsteen voor jonge mensen en gemeenteleden vanaf achttien jaar. We komen tenminste zes keer per seizoen bij elkaar om te spreken over geloofsonderwerpen. De apostolische geloofsbelijdenis is de leidraad van de bijeenkomsten. Deze kring heeft als doel om te groeien in geloofskennis en ervaring. De gespreksonderwerpen zijn ’God’, ’Jezus’, ’Heilige Geest’, ’Sacramenten’, de ’Drie-eenheid’, ’de Protestantse Kerk’ en ’Israël’. Binnen deze zes hoofdonderwerpen zijn weer diverse subonderwerpen. Als het lukt gaan we ook een keer op stap. We krijgen een rondleiding in een kerk ergens anders. Dit kan een Christelijke kerk zijn. Maar misschien is ook een moskee of een synagoge een mogelijkheid. Kijken bij de buren om je bewust te worden van wat geloof ik eigenlijk zelf? Geloven is ook een keuze. Geloven is ontdekken waar je zelf voor staat. Geloven is belijden.... en dit geloof ik. 
Opgave: via het opgaveformulier. Samen met degenen die zich opgeven zoeken we naar de data om bijeen te komen.
 

Beluister een mooi lied:


terug