Gemeentegroeigroep Gemeentegroeigroep
Komend seizoen gaan we weer met een Gemeente Groei Groep van start. Het nieuwe jaarthema voor de groeigroepen voor 2018/2019 is 'Sterk en moedig als Jozua'.

Jozua  kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Als jongeman liep hij daarvoor ‘stage’ bij Mozes en leerde wat hij nodig had: waar haal je je kracht vandaan voor de strijd?

Mozes leerde hem de ‘geestelijke wapenuitrusting’ aan te trekken. Hoe het zit met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van Kanaän is een belangrijke vraag die we steeds in het perspectief zullen zetten van Jozua’s naamgenoot, Jezus. Jezus overwon de macht van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde zijn Koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest.

Al meer dan 15 jaar geeft het EW gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door groeigroepen en gesprekskringen in en buiten de PKN. We komen maandelijks samen bij een van de deelnemers.

In de Groeigroep zingen en bidden we samen. Er is ruimte voor ons persoonlijk verhaal. Het doel is elkaar beter te leren kennen en te groeien in onze relatie met God. We laten ons inspireren door Jezus Christus en we stellen ons op voor de werking van de Heilige Geest in ons eigen persoonlijk leven.

Data: 30 oktober, 27 november, 15 januari 2019, 5 februari, 5 maart en 9 april. Opgave via opgaveformulier.
 
terug