Groothuisbezoeken Groothuisbezoeken
Ook komend seizoen hopen we weer in januari Groot Huis Bezoeken te organiseren. We komen bij elkaar aan de hand van het jaarthema “een goed verhaal”. Een lied, gebed, een spel en een gesprek. En uiteraard is er ook tijd voor de informele ontmoeting.

De Groot Huis Bezoeken zijn er voor alle generaties. Zoals ook elders in deze Bouwstenen beschreven staat is het belangrijk dat niet alleen de ouderen met elkaar en niet alleen de jongeren met elkaar in gesprek zijn. De dwarsverbindingen… daar gaat het om als gemeente. We zijn méér dan een familie.

Een onderdeel van het Groot Huisbezoek is dat we een foto meenemen van één van onze grootouders. We vertellen iets over hun. We proberen ons ook voor te stellen hoe zij in hun tijd hebben geloofd en de Kerk hebben beleefd.

De foto’s hangen vaak als stille getuigen aan de muur bij ons thuis. Maar tijdens het Groothuisbezoek komen de afgebeelde mensen weer voor even – bij wijze van spreken – aan het Woord.

Wat hebben zij ons verteld? Wat hebben zij ons doorgegeven?

Wees niet bang dat we alleen verhalen van vroeger met elkaar delen. Want op een dag hangt de afbeelding van onszelf misschien in een lijstje aan de muur bij onze kinderen of kleinkinderen. Hoe zullen zij over ons geloof praten?

Dat laatste blijkt soms een zorg te zijn. Vinden we het gemakkelijk om aan onze familie te vertellen wat geloof voor ons betekent? Ook wanneer we het geloof niet zozeer uitdrukken in de kerkgang, maar bijvoorbeeld door te wandelen of te fietsen, te tuinieren, mantelzorger te zijn, of op welke andere wijze dan ook? Geloven is niet weten, maar doen. We staan open voor uw goede verhalen.

Opgave via de Bouwstenen.
- Wilt u meedoen? Graag opgave of u alleen of samen komt.
- Kunt u gastheer/gastvrouw zijn? De ouderling helpt u er eventueel bij.
 
terug