Groothuisbezoeken Groothuisbezoeken
We hopen komend jaar weer Groot Huis Bezoeken te organiseren. Dit zal worden voorbereid door de predikant en de ouderlingen. We sluiten aan op het landelijke thema ”Van U is de toekomst” (Uw Koninkrijk kome). Het gaat over wat we verwachten. Het gaat ook om wat ons wordt verzekerd. Hoe we de komende periode ook te maken hebben met veranderingen en beperkingen, het is niet het laatste. God heeft het ons beloofd. Hij geeft ons de toekomst. Zijn toekomst is wat Hij ons geeft. Niets zal Hem hinderen om het ons te schenken. Het is Zijn liefde en Zijn genade. Het is de verzekering in de overwinning door Jezus Christus aan het Kruis. Staan wij ervoor open. Plaatsen wij deze belofte als eindpunt aan onze horizon? We hopen hierover met elkaar in gesprek te gaan. Geeft u zich alvast op via het opgaveformulier. Bent u samen? Geeft u dan aan of u graag samen wilt komen bij dezelfde bijeenkomst of wellicht een keer bij verschillende bijeenkomsten?
terug