Groothuisbezoeken Groothuisbezoeken
De Groot Huis Bezoeken zullen we komend seizoen anders organiseren dan de voorgaande jaren. We komen samen in ’It Nije Ein’, in de kerk. Het voordeel is dat deze ruimte groter is dan de meeste huiskamers.

De ouderlingen en de predikant zullen in het najaar weer een programma maken. Het jaarthema zal het uitgangspunt zijn. ”Het goede leven, leven in het perspectief van Gods Licht.” We houden het Licht van Christus brandend. Ook in tijden van zorg en moeite. We beginnen elke avond met een korte liturgische viering. Hierbij ontsteken we het Licht en geven we het aan elkaar door.

We vragen u om zich op te geven via het opgaveformulier in ”Bouwstenen”. Wanneer u met meerdere personen tot één huishouden hoort, graag opgeven of u samen wilt komen of juist apart. Samen gaan kan heel fijn zijn. Apart komen betekent echter ook eigen ervaringen en verhalen die je weer thuis kunt delen met elkaar.

De groepen worden samengesteld door de ouderlingen. We kijken niet naar de wijken. De Groot Huis Bezoeken zijn ook voor de jongere gemeenteleden en de gezinnen met opgroeiende kinderen. Dit is het moment om met elkaar je eigen ervaringen te delen. Geloofsvragen discrimineren niet. Wie is God? Hoe ervaar ik het leven in het Licht van Christus? Wat is het doel van mijn leven? We eindigen elk Groot Huis Bezoek met een gebed. De gebeden brengen we bij het Licht. Gebedsintenties die we onder woorden brengen en gebedsintenties die we in stilte brengen bij God. Maar de stilte delen we met elkaar. We ervaren de verbondenheid.

Opgave via het opgaveformulier in de Bouwstenen. Bij opgave graag duidelijk opgeven of u samen komt of apart kunt komen.
terug