Heeft u inbreng voor "Lochtpuntsjes"? Heeft u inbreng voor "Lochtpuntsjes"?
In december 2017 gaven we als gemeente een boekje met meditaties uit. Naar aanleiding hiervan ontstond het idee nu een boekje voor en dóór gemeenteleden samen te stellen. Het boekje bevat 'verhalen' van gemeenteleden, wat mooi bij het PKN jaarthema 2020 past (Een goed verhaal)!
 
Wij nodigen u uit om uiterlijk vóór 14 maart 2020 kopij in te leveren voor het boekje “Ljochtpuntsjes”. Het kunnen zelfgeschreven meditaties, gebeden of liederen zijn. Maar misschien heeft u ook een inspirerende foto of schilderij gemaakt? 
 
Mogelijk dat we u ook persoonlijk benaderen voor een bijdrage. Wees niet te bescheiden over uw kunnen of over de kwaliteit. Als het uit uw hart komt, dan is het kostbaarder dan goud.
 
De kerkenraad stelt een redactie in. De redactie maakt een keuze uit de bijdragen. Het kan zijn dat we omwille van de variatie niet alles plaatsen. Uiteraard houden we u daarvan dan wel op de hoogte. De bijdragen worden geplaatst onder uw eigen naam.
 
De opbrengst van het boekje is ten bate van het onderhoud van de Kerk te Menaam. De kopij kunt u vóór 14 maart 2020 inleveren bij ds. Jeroen van Olffen of de jeugdouderling Bea de Jong-Buursma: beabuur@hotmail.com 
 
terug