Heeft u inbreng voor "Lochtpuntsjes"? Heeft u inbreng voor "Lochtpuntsjes"?
In december 2017 gaven we als gemeente een boekje met meditaties uit. Als vervolg hierop een volgend boekje uitgeven. Dit boekwerk wordt door u als gemeente samengesteld.
 
Wij nodigen u uit om vóór 1 maart 2020 kopij in te leveren voor het boekje “Ljochtpuntsjes”. Het kunnen zelfgeschreven meditaties, gebeden of liederen zijn. Maar misschien heeft u ook een inspirerend schilderij gemaakt? We kunnen dan proberen er een foto van te maken. 
 
Misschien heeft u ook een prachtige foto? Of nog iets anders. De teksten mogen zowel in het Nederlands als in het Fries.
 
Mogelijk dat we u ook persoonlijk benaderen voor een bijdrage. Wees niet te bescheiden over uw kunnen of over de kwaliteit. Als het uit uw hart komt, dan is het kostbaarder dan goud.
 
De kerkenraad stelt een redactie in. De redactie maakt een keuze uit de bijdragen. Het kan zijn dat we omwille van de variatie niet alles plaatsen. Uiteraard houden we u daarvan dan wel op de hoogte. De bijdragen worden geplaatst onder uw eigen naam.
 
De opbrengst van het boekje is ten bate van het onderhoud van de Kerk te Menaam. De kopij kunt u vóór 1 maart 2020 inleveren bij ds. Jeroen van Olffen of de jeugdouderling Bea de Jong-Buursma:
 
terug