Hemelvaartdienst 10 mei

Hemelvaartdienst 10 mei
Donderdag 10 mei bent u allen van harte welkom op de pleats van de familie Lautenbach te Menaam. Ook dit jaar is er weer een gezamenlijke viering op Hemelvaartsdag met de gemeenten uit Dronrijp, Berltsum, Bitgum e.o en Menaam. Vorig jaar was dit een groot succes, er moesten stoelen bij worden gezet! We hopen ook dit jaar weer op mooi weer en veel bezoekers. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Er is tijdens de dienst een leuke activiteit voor hen. Voor de liefhebbers en vroege vogels beginnen we om 8.00 uur vanaf Dykstrastate met een wandeltocht in de omgeving. Om 9.00 uur is er voor iedereen ontbijt, waarna om 10.00 uur de dienst begint. Het thema is ‘Uit het oog, in het hart’. 
Muzikale medewerking van zangeres Joubrich van der Heide uit Engelum en het combo uit Menaam. Na de dienst is er nog gelegenheid om samen koffie te drinken en te genieten van het weidse uitzicht. We willen u vragen zoveel mogelijk op de fiets te komen of samen te rijden i.v.m. de parkeerruimte. Van harte welkom iedereen!
terug