Hemelvaartdienst 2017
26 jun 2017 Hemelvaartdienst 2017
Op Hemelvaartsdag was er een bijzondere viering in de Dykstrastate van de familie Lautenbach. Zo’n 220 mensen kwamen vanuit Menaam, Dronryp, Berltsum, Bitgum e.o. de dienst bijwonen. Een geweldige opkomst! Er moesten stoelen bijgezet worden… Voor de liefhebbers was er vanaf 8.00 uur een wandeling (dauwtrappen) die uitkwam bij de Dykstrastate. Daarna stond er een ontbijt klaar die zowel binnen als buiten genuttigd kon worden. We hadden er prachtig weer bij! Tijdens de dienst zelf, die om 10.00 uur begon, hadden we geweldig uitzicht over de landerijen. Er werd medewerking verleend door alle predikanten van het cluster en jeugdwerker Carlijn (uit Berltsum) verzorgde een knutselactiviteit voor de kinderen. Esmee Ynema uit Berltsum en het combo van Menaam zorgden voor de feestelijke muzikale omlijsting. Na de dienst was er nog koffiedrinken buiten. De collecte was bestemd voor het World Servants project en heeft € 538,17 opgebracht. Het was een prachtige dienst met een ongedwongen sfeer en volgens velen voor herhaling vatbaar! Bekijk foto's van de dienst
terug