zondag 4 juni 2023 om 9.30

Bediening van de Heilige Doop
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. A. de Boer

Zondag 4 juni, 09.30 uur         Bediening van de Heilige Doop
Zondag Trinitatis
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: de heer A.de Boer
Ouderling: mevrouw K. Klaver
Diaken: de heer J. Kloosterman
Lector: de heer G. Bootsma
Collecte: Stichting Open Doors
Schriftlezing: 1 Korinthe 13, De liefde.
Kleur: wit.
Na de dienst is er koffiedrinken.

terug