zondag 17 december 2023 om 9.30

Derde Advent
Voorganger(s): ds. J.P. van Olffen
Organist: dhr. A. de Boer

Zondag 17 december 09.30 uur
3e Advent - Ave Maria
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Organist: dhr. A. de Boer
Ouderling: mw. A. Algra-Gillebaard
Diaken: dhr. B. Veenstra
Tekst: Lukas 1:39-56; Maria is bij Elisabeth. Maria zingt een lied.
Lector: dhr. C. Sonneveld
Collecte: KIA, Binnenlands diaconaat, Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren (Stichting Irenefonds).
Kleur: paars
Er is vanmorgen: Daar preek je me wat.

terug