zondag 31 december 2023 om 19.00 uur

Oudejaarsavond
Voorganger(s): Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 31 december 19.00 uur          Oudejaarsavond
Voorganger: ds. J.P. van Olffen
Ouderling: mw. A. Algra-Gillebaard
Organist: mw. J. Bakker-Reitsma
Diaken: dhr. J. Kloosterman
Lector: mw. P. de Vries – Bakker.
Collecte: Kerk/Beheer.
Kleur: wit

terug