zo 24 nov 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Laatste zondag van het Kerkelijk jaar
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 24 november
Vandaag is het de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar, Christus Koning.
Aanvang van de dienst is om 09.30 uur. Voorganger is ds. J.P. van Olffen. Organist is mevrouw J. Bakker-Reitsma. Ouderling van dienst is mevrouw A. Dijkstra. Lector is mevrouw Y. Douma. De schriftlezing gaat over de hemel en wat wij kunnen verwachten.
We lezen in de brief 1 Johannes 3 vers 2 en 3:
2Lieve mensen, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. 3Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. (nbv 2004)
De liturgische kleur wordt gevisualiseerd door het liturgisch bloemstuk. Centraal in het bloemstuk zien we een hart. “Onze geliefden die gestorven zijn bewaren we in ons hart” Rondom het hart zien we witte bloemen. Vanuit het midden van het hart kunnen de stenen liggen van de gestorvenen. De ondergrond van de bloemschikking is wit.
Rondom de paaskaars staat voor iedere overledene een brandende kaars. De uitgangscollecte is diaconaal en bestemd om “Eenzaamheid dragelijk te maken. ”Er is vanmorgen kindernevendienst en Tienerdienst. Zij leveren een bijdrage aan de bijzondere viering vanmorgen waarbij we stil staan wie ons zijn voor gegaan en waarbij we ons verdriet brengen bij God, die ons Licht is in de duisternis.


 

terug