zo 2 feb 2020  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Zondag Werelddiaconaat
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

Zondag 2 februari is de aanvang van de dienst om 09.30 uur. Vandaag is het Zondag Werelddiaconaat. Voorganger is ds. J.P. van Olffen. Organist is mevrouw J. Bakker-Reitsma. Ouderling is mevrouw A. Bakker-Smeding. Lector is mevrouw A. Posthumus. De kerktaxi wordt vanmorgen verzorgd door mevrouw Y. Douma. Er is kindernevendienst. De uitgangscollecte is diaconaal, bestemd voor het werelddiaconaat. Kerk-In-Actie: Oeganda, goed boeren in een lastig klimaat. Er is aansluitend op de dienst koffiedrinken.
 

terug