zo 30 aug 2020  om 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen.
Eredienst
Organist: Mw. J. Bakker-Reitsma

30 augustus
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
(Filippenzen 4:4-5, nbv 2004)
 

terug