zondag 4 februari 2024 om 9.30 uur

Eredienst 4 februari
Voorganger(s): ds. L. Geijlvoet, Leeuwarden
Ouderling(en): mw. A. Idsinga-Baarda
Organist: dhr. A. de Boer


 

terug