Kerkdiensten in corona-tijd Kerkdiensten in corona-tijd

U kunt de kerkdiensten bijwonen. Maar er is een beperkt aantal plaatsen. We volgen het dringende advies van de landelijke kerk (PKN). 

We verzoeken u om voorafgaande aan uw komst naar de kerk te reserveren.
Reserveer via: reserverenpknmenaam@gmail.com
Reserveren kan tot zaterdagavond 19.00 uur. Heeft u geen computer of mail-account? Bel dan familie Posthumus: 0518 450969

U krijgt te horen of uw reservering gelukt is. Wanneer er geen plaatsen meer beschikbaar zijn krijgt u bericht. We plaatsen uw naam (gezinsnaam) dan op de reservelijst.
We vinden het fijn als u komt!

We streven ernaar het gemeente-zijn met de mensen die thuis meeluisteren zo goed mogelijk te organiseren. Dit kan betekenen dat er in voorkomende gevallen – waar anders stilte was – nu orgelspel is.
De kerkdiensten kunt beluisteren via: kerkomroep.nl  / Menaam

Uitzending vanaf 09.30 uur:
                - Kerkomroep.nl / Menaam
                - Kerktelefoon
 

terug