Kerkelijke bijdrage en belasting Kerkelijke bijdrage en belasting
Al uw giften aan de kerk komen in aanmerking komen voor belastingaftrek. De kerk is namelijk een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Wist u dat:
  • u over uw bijdrage(n) aan de kerk geen belasting hoeft te betalen?
  • Als u de Belastingdienst niet om teruggaaf vraagt, u dan wél belasting betaalt over uw gift(en)?
  • door uw bijdrage op te geven aan de Belastingdienst, u meer kunt geven voor hetzelfde geld?
  • wij dan als gemeente meer geld binnenkrijgen en dat dit in ons aller belang is, gezien het teruglopend aantal gemeenteleden/bijdragen via Kerkbalans?
  • de Belastingdienst de drempel van 1% van uw bruto verzamelinkomen laat vervallen als u gebruik maakt van Periodiek schenken?
  • de Belastingdienst het terug te ontvangen bedrag in maandelijkse termijnen op uw rekening kan storten?
  • u in de kerk kunt betalen met collectebonnen en dat deze ook aftrekbaar zijn?
  • u de collectebonnen ook kunt gebruiken voor bijv. het Verjaardagsfonds?
  • de collectebonnen te verkrijgen zijn via Bauke de Haas?    
Voorbeeld
Stel, u draagt €500 bij aan de kerk (Kerkbalans) met een verzamelinkomen van €50.000. Dan kunt u van de Belastingdienst €210 terugkrijgen en geeft u dus netto €290. Wanneer u toch die €500 netto aan de kerk gunt, dan geeft u €862 aan de kerk. U ontvangt dan €362 van de Belastingdienst terug. Als kerk zouden we uiteraard enorm blij zijn met die €362 extra. 


Meer informatie?
Op het antwoordformulier kunt u aangeven of u meer informatie wenst over giften/belasting. De kerkrentmeesters nemen dan contact met u op.

Bereken uw belastingvoordeel
pkn.schenkcalculator.nl of berekenhet.nl (onder Schenken & Erven)
terug