Kring over gelijkenissen Kring over gelijkenissen
Een beetje verdieping, een beetje meer Bijbelstudie. Welkom op deze kring. Het komend seizoen hopen we drie avonden na te denken over de gelijkenissen van Jezus Christus.

De meeste gelijkenissen staan in het Evangelie van Lukas. Een gelijkenis is een “vergelijking”. Jezus gebruikt de gelijkenis om zijn toehoorders en lezers niet direct te schofferen. Maar Hij houdt ons wel een spiegel voor. De gelijkenissen zijn tijdloos en zetten ons nog steeds aan het nadenken.
Een goed joods gebruik is om een vraag met een tegenvraag te beantwoorden. Het leven is niet pasbaar. Het leven is altijd weer anders. Elke uitleg sluit mogelijke antwoorden uit. In de gelijkenis blijft er ruimte voor ontdekkingen.

Gedurende drie bijeenkomsten kijken we naar drie soorten gelijkenissen.
1. Gelijkenissen die gaan over onze toekomst: Het Koninkrijk van God.
2. Gelijkenissen die gaan over ons handelen.
3. Gelijkenissen die gaan over Jezus zelf. Wie is Hij?

Het Koninkrijk van God is als… is de eerste avond. We lezen enkele gelijkenissen uit het Evangelie naar Mattéus 13. Op de tweede avond denken we na over de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. (Lukas 10:30-37). Bij de derde soort gelijkenissen kun je denken aan de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. (Mattéus 20:1-16).
Opgave via opgaveformulier.
 
terug