Kunst in de kerk Kunst in de kerk
Graag willen we het komende seizoen starten met het opzetten van een werkgroep ”Kunst in de kerk”. Bij de vraag hoe kunnen we ons kerkgebouw meer betrekken bij onze gemeenschap, kwamen we op het idee om dit in Menaam, in onze kerk op te zetten, zoals in meerdere kerken het geval is. De bedoeling is om ”Kunst” in de brede zin van het woord een plaats te bieden. Het hoeft niet alleen Christelijke kunst te zijn, maar een thema dat een relatie heeft met geloof en kerk of kunst als kans om met mensen in gesprek te gaan of het bevorderen van een ontmoeting tussen mensen zou ook een optie kunnen zijn. Welke ”kunst” in de brede zin van het woord kunnen we aan denken? Een paar voorbeelden: Schilderen, beeldhouwen, het schrijven van gedichten, verhalen of liederen, fotograferen, muziek, enz. Maar naast het laten zien, horen, beleven van bovengenoemde ”kunsten” willen we ook workshops en lezingen aanbieden. We kunnen als gemeenteleden, door samen aan dit creatieve project te werken, elkaar op een andere manier leren kennen. U begrijpt het al….het gaat om een groot project waar we in het klein mee willen beginnen. Daarom eerst de oprichting van de werkgroep ”Kunst in de Kerk” welke gaat starten een plan te maken om dit in de toekomst te realiseren. Als u hier aan mee wil werken om dit op te zetten, kunt u zich opgeven via het opgaveformulier.
terug