Lectoren Lectoren
We nodigen u graag uit om zo nu en dan een schriftlezing te verzorgen tijdens de kerkdienst. Enkele dagen van tevoren ontvangt u de teksten die u mag lezen. We lezen in de kerk uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Er zijn weer enkele plaatsen beschikbaar voor nieuwe lectoren.

 
terug