Leerhuis Leerhuis
Komend seizoen bieden we een “leerhuis” aan voor wie meer verdieping wil. Bijbelstudie! Gedurende drie bijeenkomsten bekijken we de brieven aan de zeven gemeenten die genoemd worden in de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes.
We zullen alle zeven gemeenten bespreken, hun specifieke kenmerken en problematiek. We zullen ontdekken dat de beschrijving van de gemeente opvallend actueel is.
 
De data dat we bij elkaar komen zijn op:
 
17 oktober          
Inleiding
Efeze 1e brief: Openbaring 2 vers 1 t/m 7
Smyrna 2e brief: Openbaring 2 vers 8 t/m 11

16 januari 
Pergamum 3e brief: Openbaring 2 vers 12 t/m 17
Tyastira 4e brief: Openbaring 2 vers 18 t/m 29
Sardes 5e brief: Openbaring 3 vers 1 t/m 6
13 maart                
Filadelfia 6e brief: Openbaring 3 vers 7 t/m 13
Laodicea 7e brief: Openbaring 3 vers 14 t/m 22
Afronding
 
De gemeente te Efeze is de eerste van de zeven gemeentes en deze staat symbool voor de gemeente van verval. Kernzin is: Er is onderhoud nodig! Als je je geloof niet onderhoud, dan raakt je geloofsleven in verval. Blijf dicht bij de bron waardoor je sprankelt en waardoor je geloof steeds vernieuwd wordt. De gemeente van Smyrna heeft met felle vervolgingen te maken. Rijkdom overheerst. Het leidt tot geestelijke armoede.
Pergamon is de gemeente van vermenging. Kernzin is: hou je geloof zuiver! Er is maar één Heer. Er is maar één God. Er is maar één weg: Jezus Christus, die ons redt.
Tyatira is de “water-bij-de-wijn” gemeente. Het lijkt er zo goed te gaan, maar er is een “maar”. In Tyatira bloeit de afgodendienst. Hoewel er veel goeds is in deze gemeente is ook hier de houding ten opzichte van het heidendom te slap.
De gemeente Sardes kenmerkt zich door schijnvroomheid. Aan de buitenkant lijkt het heel wat, maar het is nep.
Hoe anders die gemeente van Filadelfia! Voor het oog van “de wereld” stelt het allemaal niet veel voor, maar Jezus prijst hen. Kernwoorden: trouw blijven, stand houden.
Laodicea staat voor de gemeente van 'verkilling'. In de buurt van Laodicea waren warme bronnen (lauw water!). De kerkelijke gemeente deelde in de voorspoed en voelde zich in alle opzichten rijk. Maar Jezus denkt daar anders over. De christenen zijn zelfvergenoegd en de band aan Jezus is daardoor zwak. Men leeft alsof men Hem niet echt nodig heeft. Het ergste verwijt is dat Jezus op de deur klopt en het is maar de vraag of Jezus binnen mag komen: "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij." (Openbaringen 3:20).
We hopen dat er veel belangstelling is voor dit leerhuis.

Data: 17 oktober; 16 januari 2018 en 13 maart 2018.
Opgave via opgaveformulier in de Bouwstenen.
terug