Werkgroep Liturgisch bloemschikken Werkgroep Liturgisch bloemschikken
Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is een verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken.

Aan de hand van een thema, een schriftlezing of een lied maken we een schikking. Symbolen, getallen en kleuren vormen de basis van het stuk.

Als werkgroep willen we dit jaar in december 2x een avond u uitnodigen om samen een advent of kerststuk voor u thuis te maken. We gaan met elkaar aan het schikken in het “Nye Ein”

Daarnaast gaat de werkgroep bij speciale diensten of vieringen een liturgische schikking maken. Deze schikking wil een boodschap van de liturgie visualiseren en ze in stilte op de aanwezigen laten inwerken. Graag willen we een bijdrage leveren met de bloemschikking en we geven uitleg in het Tsjerkebled.

U kunt zich opgeven voor het maken van een Advent/Kerststuk via het opgave formulier. Later krijgt u bericht wanneer dit zal plaats vinden.

Opgave via het opgaveformulier.

Informatie: Aaltje Dijkstra Tel :0518-451651 
E-mail: aaltjedijkstra@upcmail.nl

Bekijk foto's van Dankdag voor Gewas en Arbeid 2018
Bekijk foto's van liturgisch bloemschikken Afsluiting kerkelijk jaar en Advent
terug