woensdag 6 april 2016

Vervolg op “Luisteren naar Gods Stem”.

Datum: 
 woensdag 6 april 2016
Tijdstip: 
 19.45 uur
Locatie: 
 Bovenzaal kerk

Vervolg op “Luisteren naar Gods Stem”. 

In november en december vond de cursus “Luisteren naar Gods Stem” plaats. We konden ons verheugen in een groep van ongeveer 10 deelnemers. We willen graag verder gaan. Het vervolg is open voor iedereen. Ik probeer nog eens drie avonden te organiseren in april  rondom 
een nieuw thema. Het thema is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat vertelt de Bijbel ons erover in het Oude- en Nieuwe Testament. Deze kring is verder kostenloos. Het is voor iedereen die wel wat meer wil weten van de Bijbel en 

zijn/haar geloof wil verdiepen. De tweede cursus is niet alleen bedoeld voor bijbelkennis. Elke keer 

streven we er ook naar om onze relatie met God - Hij is onze Vader, de Zoon, Hij is mens geworden en onze Verlosser, de Heilige Geest, Hij inspireert ons, troost ons, adviseert ons - te verbeteren. De drie-eenheid, de triniteit. Een basis-onderwerp ook voor wie overweegt Belijdenis te gaan doen. Doe in elk geval dan met deze EXTRA cursus mee. Opgave kan vanaf heden via menaldum@filternet.nl 
Deze cursus is bovenplaatselijk. 

De data zijn: woensdag 6 april, woensdag 20 april en woensdag 27 april. 

We beginnen om 19.45 uur met koffie en thee. Aanvang cursus om 20.00 uur. 

Tot ziens? 
Ds Jeroen van Olffen.

terug