Menaam Tesaam Menaam Tesaam
Menaam Tesaam is ontstaan in 2015 en wil graag ouderen in contact met elkaar brengen. Verschillende partijen binnen Menaam zagen dat er steeds minder ontmoetingsplekken zijn in Menaam. Terwijl wij ons toch kunnen voorstellen dat u als oudere, uw vader of moeder, juist behoefte heeft om anderen te ontmoeten. Daarom hebben Fysiotherapie Haverhoek, de Protestantse Gemeente te Menaam, Thuiszorg Het Frieseland, Sûn Fitness, Stichting Palet en Stichting Welzijn Middelsee “Menaam Tesaam” in het leven geroepen. Tijdens de eerste serie van 20 bijeenkomsten mochten we 15 deelnemers begroeten die actief hebben deelgenomen aan het beweegprogramma. Tijdens de evaluatie bleek dat een ieder zeer positief was over de opzet en invulling dat wij hebben besloten om door te gaan.
Wat biedt Menaam Tesaam?
Voor de bestaande groep hebben wij wederom een heel wisselend programma weten op te stellen waarbij wij gebruik maken van bestaande beweegactiviteiten in combinatie van snuffelen aan de activiteiten in de buurt. Het is de bedoeling dat er de ene week bij Sun Fitness een les wordt gevolgd afgewisseld met “snuffelen“ aan activiteiten uit de buurt. Daarbij kunt u denken aan Jeu de Boules, Koersbal, Volksdansen, Badminton etc. Vervolgens daarna weer een les bij Sun Fitness. Dit is eerst voor 12 keer en zal op verschillende dagen plaats vinden, afhankelijk van de activiteit in de buurt. Nieuwe deelnemers zijn hier ook van harte welkom. Daarnaast willen we een nieuwe groep opstarten voor ‘in Balans’. Hierbij gaat het om een cursus bestaande uit 10 bijeenkomsten. Deze zal plaats vinden op dinsdag van 10.00 - 11.15 uur in Nij Statelân. Voor beide activiteiten geldt dat het welverdiende bakje koffie niet mag ontbreken.

Startbijeenkomst
Tijdens een startbijeenkomst willen we dit graag nadere aan u uitleggen wat de bedoeling is en wat u kunt verwachten. Deze startbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 6 september van 9.30 – 11.00 uur in Nij Statelan te Menaam. Na afloop kunt u zich inschrijven voor een beweegprogramma. Deze zullen 2 weken na de startbijeenkomst beginnen.
terug