Oecumenische gesprekskring Oecumenische gesprekskring
Vanaf 12 september gaat de oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer van start. Dit seizoen gaan we het iets anders doen met de invulling van de middagen. We gaan het hele seizoen niet meer één boek bespreken, maar onderwerpen die los van elkaar staan. De volgende onderwerpen kunnen, onder andere, aan de orde komen: verhalen van hoop, bidden, God als vader en moeder, de Heilige Geest, bijbelverhalen, spiritualiteit.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 12 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.

Wilt u graag met ons meedoen?
Dan kunt u zich voor deze kring opgeven door middel van het opgavenbriefje achterin dit boekje.
Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

Data: de donderdagen 12 september 2019, 10 oktober 2019, 21 november 2019, 12 december 2019, 9 januari 2020, 13 februari 2020, 12 maart 2020 om 14.00 uur.
Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp e.o.

Opgave via het opgaveformulier.
 
terug