Regionale gesprekskring Regionale gesprekskring
Regionale gesprekskring Bitgum c.a., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o. en Ried-Skingen c.a.
Vanaf 14 september gaat de regionale gesprekskring weer van start. Dit seizoen bespreken we weer een aantal onderwerpen die te maken hebben met geloven en kerk-zijn. 

De eerste bijeenkomst is op donderdag 14 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. Wilt u graag met ons meedoen? U mag zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317.

Data: de donderdagen 14 september 2023, 12 oktober 2023, 9 november 2023, 14 december 2023, 11 januari 2024, 8 februari 2024, 14 maart 2024 om 14.00 u. 
Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.
Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronryp e.o.
terug