Oecumenische vieringen Oecumenische vieringen
Het OOMD is een overlegorgaan van Christenen uit Menaam en Dronrijp en hun voorgangers. Dat houdt concreet in dat er in het overlegorgaan een aantal leden van de RK parochie en leden van de PKN kerken Menaam en Dronrijp zijn vertegenwoordigt. Al jaren proberen we onze samenwerking te bevorderen.
 
Dat uit zich door middel van 3x een viering per jaar te houden in 1 van onze Godshuizen. We sluiten dan aan bij de gewoonten van de “gastkerk”.
 
Bij 1 viering is er een Agape viering wat betekent Liefdegave. Zoals u waarschijnlijk bekend is, worden er dan matses en druiven gedeeld met elkaar in een lopende viering.
Onze voorgangers breken matses en de werkgroep leden delen mee uit.
De eerste christenen stelden dit in, na de dood van Jezus en wilden naast, ter nagedachtenis aan hem ook de zuster en broederliefde benadrukken.
 
1x per jaar in januari is er de Week van Gebed. De Raad van Kerken waar we lid van zijn geeft dan een liturgie uit waar wij bij aansluiten. Ieder jaar is er een ander land welke deze liturgie voorbereid.
 
De derde viering willen we graag neerzetten als “Iets bijzonders”.
U moet dan denken 1x per 2 jaar een viering in het decor van het Openluchtspel Dronrijp te organiseren. Of we proberen aan te sluiten bij een dorpsfeest in Menaam. Of….
 
Soms hebben we als werkgroep leden wel eens het idee, is het nog “nodig “dat we bestaan. Daar mogen we zeker wel over nadenken! Wij hebben als werkgroep er nog steeds vertrouwen in maar is dat ook het geval bij onze gemeenteleden?

Steeds moeilijker wordt het om gemeenteleden te vinden om onze PKN kerk te vertegenwoordigen in het OOMD. Financieel is het ook steeds moeilijker om rond te komen.
 
In een wereld waarin de tegenstellingen steeds scherper naar voren komen is het soms moeilijker om te marchanderen tussen wat wel en niet kan/mag.
Tot nu toe is het ons gelukt en gaan we vol vertrouwen verder.
 
De toekomst….
We hebben U dus hard nodig!
Informatie : Aaltje Dijkstra tel: 0518  451651 ( mail:


OOMD

Op de foto: Anita Overal, Jan Wielenga, Greetje Roorda, Betty Veltman, Aaltje Dijkstra, Teije Jager en Jeroen van Olffen. Op de foto ontbreken Marco Conijn en Johannes Dikland.
terug