Oecumenische vieringen Oecumenische vieringen
Oecumene is de aanduiding van een netwerk van relaties tussen verschillende kerkgenootschappen op mondiaal en op plaatselijk niveau, maar ook te streven naar eenheid onder de christenen.

Oecumene.... Bestaat dat nog ? Deze vraag kunnen we met ja…zeker.. beantwoorden. Onze Protestantse Gemeente Menaam maakt deel uit van een netwerk in Friesland met regionale verschillende Kerkgenootschappen.

Op plaatselijk niveau weet u vast wel dat er een Oecumenisch Overlegorgaan Menaam-Dronryp is; afgekort het OOMD.
Het is een overlegorgaan van Christenen uit Menaam en Dronryp en hun voorgangers.
Parochie leden van de RK kerk Dronryp,  gemeenteleden van de PKN Dronryp en onze gemeenteleden PKN Menaam organiseren 3x per jaar een speciale viering waarvoor we bijeenkomen in 1 van onze kerkgebouwen, een feesttent of het openlucht theater in Dronryp.
Ook is er tijdens die vieringen 1x een Agapeviering, zoals bij de eerste Christenen na de dood van Jezus ter nagedachtenis aan Hem maar ook de zuster en broederliefde te benadrukken. Matses en druiven worden  dan gedeeld.

Op mondiaal gebied sluiten we aan bij de viering in Januari van de ” De week van Gebed”. De Raad van Kerken geeft thema en liturgie aan uit verschillende landen.

Wij als OOMD ervaren het als een groot voorrecht dat wij : samen mogen geloven, samen mogen beleven, samen mogen werken aan Gods woord.

Als u hieraan mee wilt werken, kunt u zich opgeven. Ook kunt u informatie krijgen via (mail: aaltje88@gmail.com) Tel.0518-451651 Aaltje Dijkstra


OOMD

Op de foto: Anita Overal, Jan Wielenga, Greetje Roorda, Betty Veltman, Aaltje Dijkstra, Teije Jager en Jeroen van Olffen. Op de foto ontbreken Marco Conijn en Johannes Dikland.
terug