Oecumenische vieringen Oecumenische vieringen
Drie keer per jaar een bijzonder moment in onze dorpen. Voor even hebben de kerken geen muren. We vieren Rooms Katholiek en Protestants met elkaar de oecumene. Niet alles kan, maar juist daardoor ontstaat het gesprek waarbij we elkaar beter leren kennen. Elke viering sluiten we af met een kopje koffie en gelegenheid tot ontmoeting.

Wanneer het zo uitkomt vieren we ook in een tent of een openluchttheater. Wellicht ook weer volgend jaar zomer te Dronrijp? Dit is wat het OOMD doet en graag wil blijven doen. Bijzondere vieringen voor allen mogelijk maken.Dit overlegorgaan van Christenen uit Menaam en Dronryp en hun voorgangers bestaat uit:

parochieleden van de RK kerk Dronryp, gemeenteleden van de PKN Dronryp en onze gemeenteleden PKN Menaam. Zij organiseren 3x per jaar een speciale viering. Tijdens die vieringen is er 1x een Agapeviering, zoals bij de eerste Christenen na de dood van Jezus ter nagedachtenis aan Hem maar ook de zuster en broederliefde te benadrukken. Matses en druiven worden dan gedeeld.

Wij als OOMD ervaren het als een groot voorrecht dat wij als Christenen samen mogen geloven, samen mogen beleven, samen mogen werken aan Gods woord. 

Als u hieraan mee wilt werken, kunt u zich opgeven. Ook kunt u informatie krijgen via (mail: aaltje88@gmail.com) Tel.0518-451651 Aaltje Dijkstra
terug