Ophaaldienst kerkdienst Ophaaldienst kerkdienst
Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn of om andere redenen niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden. Ook gemeenteleden die als taxichauffeur/chauffeuse willen fungeren zijn welkom!

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij onze diakenen Rika Douma en Geeske Telenga.
terug