Ouderenmiddag (50+) Ouderenmiddag (50+)
In juli en augustus van de zomer van 2021 mochten we weer drie ouderenmiddagen organiseren. En we gaan door! Elke vierde woensdagmiddag van de maand is er een ouderenmiddag in Nij Statelân. Vanaf de zomer is het nieuwe thema: ”Ontmoetingen met Jezus”.

Hieronder volgen de data en de onderwerpen.
22 september 2021: 1 Jozef; Mattheüs 1:19 Niet altijd de voordeur
27 oktober 2021: 2 Natanaël; Johannes 1:25 Gezien door de koning
24 november 2021: 3 De Samaritaanse vrouw; Johannes 2:30
22 december 2021: 4 Nicodemus; Johannes 3:36 Herboren!
26 januari 2022: 5 De bloedvloeiende vrouw; Lukas 8:44
23 februari 2022: 6 De rijke jongeling; Marcus 10:50 Alles achterlaten
23 maart 2022: 7 Marta; Johannes 11:56 Als U hier was geweest…
20 april 2022: 8 Pilatus; Johannes 18:62
25 mei 2022: 9 Jezus ontmoet Saul. (Handelingen)
22 juni 2022: 10 Jezus openbaart aan Johannes (Openbaring).

We komen samen op woensdagmiddag. Er is koffie en thee. We beginnen om 15.00 uur.

Ds. Jeroen van Olffen. Mevrouw Annegy Idsinga-Baarda.
terug