Ouderenmiddag (50+) Ouderenmiddag (50+)
In het winterseizoen worden er weer ouderenmiddagen in de grote zaal van NijStatelân georganiseerd. Deze interkerkelijke kring staat open voor alle geïnteresseerden. Ook bewoners van buiten de instelling zijn hartelijk welkom.

Komend seizoen laten we ons leiden door het thema ”Liederen in de Bijbel”. We komen samen op woensdagmiddag. Er is koffie en thee. We beginnen om 15.00 uur.

Waar komt ”Eens als de bazuinen klinken” vandaan? (Jesaja 29). Wat betekent dit lied voor ons? Verdere liederen zijn: ”Scheepje onder Jezus’ hoede” verwijst naar meerdere gebeurtenissen op en rondom het meer van Galilea. Jezus geeft hier zijn leerlingen onderwijs. ”Welk een vriend is onze Jezus” komt uit ’God is getrouw, door wie u geroepen bent tot gemeenschap metzijn Zoon Jezus Christus, onze Here’ (1 Korintiërs 1:9). ”Groot is Uw trouw o Heer” komt uit Klaagliederen 3:22 en 23 waar staat: Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! Daar ruist langs de wolken (Hemelvaart) Tel uw zegeningen (Mattéus 5).

De data zijn: 
- Woensdag 16 september
- Woensdag 21 oktober
- Woensdag 18 november
- Woensdag 16 december (2 dagen voor kerstviering)
- Woensdag 20 januari 2021
- Woensdag 17 februari
- Woensdag 17 maart
- Woensdag 21 april
- Woensdag 19 mei
- Woensdag 16 juni 

Tot ziens,
Ds. Jeroen van Olffen Mevrouw Annegy Idsinga-Baarda

 
terug