Collectes 40 dagentijd 2016 Collectes 40 dagentijd 2016
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Samen met vele kerkelijke gemeenten en donateurs voeren we in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’.

14 februari: Steun weeskinderen in Oekraïne

Het thema van de 40dagentijdcampagne is ‘Ik ga’. En dat doen de leden van een tweetal kerken in Oekraïne. Ze zetten een stap naar verwaarloosde en straatarme kinderen die bij hen in de buurt wonen. Ze vangen hen op in hun eigen kerkgebouw, geven hen een warme maaltijd, helpen bij het huiswerk en spelen en knutselen met hen. Met hulp van professionele medewerkers van Youth for Christ worden straatarme kinderen uit de regio opgevangen en verzorgd. Dat gebeurt in dagopvangcentra na schooltijd, maar een van de kerken heeft ook een opvanghuis waar kinderen die thuis niet veilig zijn, permanent wonen tot ze op eigen benen kunnen staan.
Op zondag 14 februari collecteren we voor het werk van Kerk in Actie, zoals dit project in Oekraïne.

21 februari: Steun kwetsbare vrouwen in India

Jong trouwen en voor je man zorgen, dat is de bestemming van veel meisjes in India. Als hun man dan werkloos wordt en er armoede heerst in het gezin, komen er problemen. Veel mannen reageren af met geweld of raken verslaafd. En veel vrouwen ontvluchten de problemen door de stap te zetten naar prostitutie of drugs. Gelukkig zetten de kerken in India ook een stap naar deze vrouwen. Dat doen ze samen met het Priscillacentrum. Dit centrum ‘leent’ een jaar lang een kerkgebouw om er vakopleidingen te organiseren. De leden van de kerken helpen daarbij als vrijwilliger. De vrouwen krijgen ook bijbellessen en pastorale zorg. Ze leren een vak, maar ook dat ze waardevolle mensen zijn, geliefd door God. Dat verandert hun leven totaal! Op zondag 21 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals dit project in India. Zet u een stap en geeft u in de collecte?
 

28 februari: Steun kinderen in Nederland

Veel kinderen in Nederland zitten in de knel. In Den Haag is er de Kinderwinkel, een project van Stek, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Den Haag. In de Kinderwinkel is iedere dag wel iets te doen voor kinderen: sport en spel, huiswerk- en knutseluurtjes. Tieners runnen er hun eigen restaurant en doen mee met Rock Solid, een bijbelclub. In alle AZC’s van Nederland is de Vrolijkheid elke week een middag aanwezig. Kunstenaars laten de kinderen verhalen vertellen, theater maken, dansen en schilderen. Zo verwerken kinderen hun ervaringen en groeit hun zelfvertrouwen. Op zondag 28 februari collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Nederland zoals dit diaconale project.

6 maart: Steun Syrische vluchtelingen

De oorlog in Syrië heeft miljoenen mensen van huis en haard verdreven. Onder hen veel christenen, op de vlucht voor het extreem islamitische geweld. Maar er zijn ook christenen die ervoor kiezen om te blijven. Ze zijn lid van de oudste kerkgemeenschap ter wereld, de Kerk van Antiochië. De diaconale organisatie van deze kerk zorgt ervoor dat het leven in Syrië zoveel mogelijk door kan gaan. Ze helpen ontheemden aan onderdak, geven medische zorg, repareren waterleidingen, organiseren onderwijs en delen noodhulppakketten uit. Waar veel andere hulporganisaties geen toegang meer hebben, kunnen zij de mensen nog wel bereiken. Zij doen dit werk samen met Act Alliance, een interkerkelijke noodhulporganisatie. Op zondag 6 maart collecteren we in de kerk voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals dit project.

13 maart: Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam

De kerken in Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om te zorgen voor de vele migranten in de stad. Want deze mensen hebben het niet makkelijk. Bij het diaconale centrum Stap Verder zijn ze welkom voor juridisch advies, taallessen en opvoedhulp. Vrijwilligers van de kerk helpen hen om de weg te vinden naar medische zorg of maatschappelijke hulp. Ze zorgen ervoor dat deze medelanders zich ook echt thuis gaan voelen in ons land. Vandaag collecteren we voor Kerk in Actie, die ook dit project van harte ondersteunt. Geeft u ook?

20 maart: Steun boerinnen in Ghana

Het lukt de boeren in Noord-Ghana, aan de rand van de Sahel, nauwelijks om genoeg voedsel te verbouwen voor hun gezinnen. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt boeren bij het verbeteren van hun landbouwvaardigheden en bij de verkoop van hun producten. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. Op zondag 20 maart collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals dit project. Zet u een stap en geeft u in de collecte?

24 maart: Aanloophuis van de kerken Leeuwarden

Het Aanloophuis van de kerken, in de Bagijnestraat 36 te Leeuwarden, is een plek waar een huiselijke sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar tijd is voor een gesprek, waar mensen op adem kunnen komen of een moment van stilte vinden. Tevens is het een plek voor een spelletje, om een krant te lezen of om er even te zijn, een kop koffie of thee te drinken of een broodje te eten. Doelstelling van het Aanloophuis Leeuwarden is beschikbaar te zijn voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Een veilige plek bieden, waar warmte en aandacht is voor de gasten die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben.Het Aanloophuis Leeuwarden wordt verzorgd door een uitgebreid team van meer dan 100 vrijwilligers, die in het weekend als gastheer/gastvrouw optreden. Het Aanloophuis wordt ondersteund vanuit een groot aantal kerken in Leeuwarden en omgeving. Wilt u meer weten bezoek dan de website www.aanloophuisleeuwarden.nl Geeft u ook?
terug