Paasproject 2016
05 feb 2016 Paasproject 2016
Vanaf zondag 7 februari starten we met het Paasproject. Het thema dit jaar is 'Jezus is Liefde. Liefde is...'. Liefde is een werkwoord, een 'doewoord' dat ons oproept tot actie en reactie in heel ons leven, spreken en handelen. Echte liefde komt van God door Jezus. Die liefde is voor ons bedoeld. Liefde begint bij het ontvangen uit genade!

Paasproject 'Jezus is Liefde. Liefde is...'

Gedurende het Paasproject (40 dagen tot aan Pasen) ontdekken we wat liefde voor Jezus betekent en hoe Zijn liefde ons in beweging mag brengen! Iedere week staat er een andere actie centraal. Zo starten we de eerste week met 'Liefde is... doen wat Jezus zegt'. We maken iedere week een werkje dat hierbij aansluit. Daar hoort een symbool bij. In de kerk staan letters waar we elke week een symbool aan toevoegen. Verder gaan we aan het einde van het project weer een mooie Palmpasenstok maken!

Kom in actie...! Los jij het lettermysterie op?

Naast de werkjes die we zondag in de kerk maken, kun je ook meedoen aan een leuke speuropdracht. Iedere zondag wordt er een letter in de website 'verstopt' die jij mag gaan zoeken. Ben jij een echte detective en kun je de letter vinden? Aan het eind volgt uiteraard de oplossing! En misschien komen er tussendoor nog wel extra speuropdrachten voorbij. Houd onze Facebookpagina in de gaten! 
 

ProjectliedDownload de tekst van het lied en zing zelf mee op de wijze van 'Als je geen liefde hebt voor elkaar....' 

Lettermysterie

Kom ook in actie en doe mee! Iedere week krijg je aanwijzingen voor 'speuropdrachten'. Ook zetten we de aanwijzigingen op onze facebookpagina. Houd deze dus in de gaten!

Zondag 7 februari:
  • De letter I staat ergens op de website. Waar zit deze ‘verstopt’?
  • Extra speuropdracht: hoeveel visjes kun je vinden? Welk Bijbelverhaal kun je hierbij bedenken?
  • Zoek en vind onder het menu Activiteiten!
Zondag 14 februari:
  • Zoek en vind op www.protestantsegemeentemenaldum.nl 
    Kun jij de letter T vinden op de website? Hij staat ergens op een pagina waarop een woord staat dat ook met een T begint. Hint: het is hoog en smal. 
  • Later deze week nog een opdracht 'buiten' de website!!


Fotoalbum

Iedere week worden er tijdens de kindernevendienst foto's gemaakt. Ga naar het fotoalbum Paasproject 2016

Palmpasenstok

We gaan vanaf 13 maart bezig met de palmpasenstok. Dit hebben we voorgaande jaren ook gedaan. Je vindt hier binnenkort uitleg over de symbolische betekenis van de palmpasenstok. 
terug