Zangavonden nieuw liedboek Zangavonden nieuw liedboek
De nieuwe liedbundel biedt een schat aan liederen waarvan vele nog niet bekend zijn. Als predikanten van het cluster (Berltsum, Bitgum e.o., Menaam en Dronrijp) zullen we proberen ook dit seizoen weer enkele zangavonden te organiseren.

Dezelfde formule staat ons voor ogen. Dus met de medewerking van plaatselijke muzikanten en koren.

De eerstvolgende zangavond staat gepland op 2 december 2016. 
U bent allen van harte welkom op de zangavonden!
 

Tijdens een van de zangavonden hebben we ook een nieuwe versie van het Onze vader gezongen. Beluister lied 1006:

terug