Stap voor Stap Stap voor Stap
Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, Berltsum en Ried-Skingen, gaan we dit seizoen verder wandelen. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag in de maanden oktober en maart.

We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 kilometer is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.

Data: de najaarswandeling is op zondag 8 oktober 2023 om 14.00 u. en de voorjaarswandeling op zondag 17 maart 2024 (plaats volgt nog). Begeleiding: Ali Stork en ds. Jeroen van Olffen.
terug