Stap voor Stap Stap voor Stap
Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met de gemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, Dronryp en Berltsum, gaan we dit seizoen vrolijk verder wandelen. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag.
We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.
Lijkt het u wat om eens mee te wandelen, dan kunt u zich opgeven via het opgavenformulier.

Data: de najaarswandeling is op zondag 13 oktober 2019 om 14.00 u. (plaats volgt nog) en de voorjaarswandeling op zondag 29 maart 2020 (plaats volgt nog)
Begeleiding: Ali Stork.  

Opgave via het opgaveformulier.
 
terug