zondag 8 november 2015

Stap voor Stap

Datum: 
 zondag 8 november 2015
Tijdstip: 
 13.45 uur verzamelen Menaam, kerk.
Locatie: 
 Berltsum

Op 8 november a.s. gaan we weer van start met onze wandelingen in de serie ‘Stap voor Stap’. Dit jaar zijn er twee wandelingen gepland.
We gaan deze eerste keer wandelen in en rondom Berltsum. We doen dat weer samen met gemeenteleden uit onze eigen regio: Menaam, Dronryp e.o., Bitgum e.o. en Berltsum.
We beginnen om 14.00 uur in de Koepelkerk, Tsjerkestrjitte, met een korte viering en wandelen daarna ongeveer een uur. De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten. Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op een tekst en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment. We sluiten het geheel af met een kopje koffie of thee.
We verzamelen om 13.45 uur bij de kerk (de Menamers bij de kerk van Menaam en de Rypsters bij d’ Alde Wite). We bekijken dan hoeveel auto’s er zijn en wie met wie rijdt.
De tweede wandeling in deze serie vindt plaats op 17 april 2016. We zijn dan te gast bij de gemeente van Britsum-Cornjum- Jelsum.
We hopen weer op mooie en inspirerende wandelingen.
 

terug