Steentje bijdragen aan de collecte Steentje bijdragen aan de collecte
Tijdens en na afloop van de eredienst wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie, de tweede collecte voor de kerkrentmeesters en de derde voor een bijzonder doel.

Om de gemeente er meer bij te betrekken vragen we u wanneer u een collectedoel heeft waar u of uw familie bij betrokken is of een warm hart toedraagt, dit bij ons kenbaar te maken. We kunnen dan samen met u er naar kijken wat wij voor dat doel kunnen betekenen als gemeente en diaconie. De Diaconie beveelt dit van harte bij u aan.
 
terug