Tsjerkepaad 2018 Tsjerkepaad 2018
Altijd al eens in een andere kerk willen kijken? Leg dan deze zomer de 'Kunst in Kerken' route af. Het 'Tsjerkepaad' is dit jaar van 7 juli t/m 8 september van 13.30 -17.00 uur. De toegang is gratis.

Kunst in Kerken is een jaarlijks terugkerende initiatief waarbij historische kerken worden (her)gebruikt als podium voor beeldende kunst. Dit jaar zijn er andere kerken aan de route toegevoegd en bieden een nieuw perspectief op het Noordwest Friese landschap. Volg de eeuwenoude dijken en paden en laat u verrassen door het eigentijdse werk van verschillende Friese kunstenaars.

De noordelijke route loopt van Berltsum, Wier, Minnertsga, Pietersbierum, Dongjum, Ried, Dronryp en Menaam en is ca. 41 kilometer. De zuidelijke route, van ca. 32 km loopt via Deinum, Blessum, Leons, Baard, Winsum, Easterlittens, Mantgum en Boksum. Beide routes zijn uiteraard ook in delen af te leggen en zo korter te maken. Neemt u ook een kijkje in één van de kerken van het Tsjerkepaad? Van harte welkom!!
terug