Tulpen Tulpen
Alle gemeenteleden hebben zaterdag 28 maart een bosje tulpen ontvangen. De tulpen zijn aangeboden door Truus en Botte Boomsma, die 22 maart 55 jaar getrouwd waren. Zij boden, in plaats van koffie met oranjekoek, een bos tulpen aan, in samenwerking met de kerk van Menaam. Hartelijk dank, fam Boomsma én dank aan iedereen voor de inzet vrijdag en zaterdag! 

terug