Vakantiegeldproject Vakantiegeldproject
In het kader van de nieuwe wet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komen er steeds meer taken van de overheid op het bordje van plaatselijke (zorg) organisaties. Nadrukkelijk is hiermee ook onze Kerk in beeld, wat kunnen wij voor bepaalde groepen mensen betekenen? Wij als diakenen hebben ons deze vraag ook gesteld, hoe kunnen wij iets bijdragen op een haalbare en praktische manier. Voor dit jaar willen we als Diaconie een ’Vakantiegeldproject’ opstarten. Dit is een project waar we mensen binnen onze gemeente met een financiële bijdrage willen ondersteunen om bepaalde zaken voor hen mogelijk te maken. Voor dit project zoeken we gemeenteleden die samen met de diaconie zich hiervoor willen inzetten. Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij de diakenen.
terug