Vesperdiensten Vesperdiensten
We hebben voor de zomer reeds een prachtige serie vespervieringen voor de komende adventsperiode voorbereid.

We vragen ten eerste uw aandacht voor de komst van Martin Brand op 1 december, 16.00 uur. Hij zal met ons de eerste advent muzikaal opluisteren. Deze samenkomst zal nog langs andere wegen verder worden aangekondigd.

Dan volgen er nog drie verdere vespervieringen op de avond.
Met tweede advent, 8 december, is er om 19.00 uur een Taizé-vesper.
Met derde advent, 15 december, zingen we vanaf 19.00 uur Christmas-carols.
Met vierde advent, 22 december, komen we bij elkaar voor een vesper voorbereid door gemeenteleden. Voor deze vesper kunt u zich opgeven. We zouden het fijn vinden om deze viering met u voor te bereiden.

Opgave via het opgaveformulier.
Ds Jeroen van Olffen.
 
terug