Vesperdiensten Vesperdiensten
Gedurende de vier zondagen voor Kerst zullen er Adventsvespers worden georganiseerd. Deze vespers worden voorbereid door de predikant en gemeente-leden. Het zou mooi zijn als u mee wilt doen. En uiteraard is iedereen hartelijk welkom om deze Adventsvespers bij te wonen. Een vesper is een avonddienst. De duur van de dienst is ten hoogste een half uur. Er is geen preek. Na de schriftlezing is er stilte. Een moment van bezinning en bewustwording. We zingen liederen passend bij de tijd van het jaar.Bij de vier adventsvespers
Het thema van de vier vespervieringen is “Ontsteek in ons een vuur”. Dit thema zal elke keer muzikaal worden ondersteund door het zingen van een lied waarin dezelfde tekst voorkomt. Het lied komt uit de bundel van Taizé. We zullen het in verschillende talen zingen.

De eerste vesperviering is op 29 november. We komen om 19.00 uur samen in de kerk. Deze viering is voorbereid samen met de werkgroep SamniClaus.

De tweede vesperviering is op 6 december. We komen om 19.00 uur samen in de kerk. Deze viering is voorbereid met enkele jongeren die affiniteit hebben met Taizé. Afgelopen zomer ben ik met 25 jongeren vanuit Friesland naar Taizé gegaan. Taizé is een oecumenisch klooster in het midden van Frankrijk (tussen Dijon en Lyon). Het is al bijna 50 jaar een plaats van ontmoeting van christelijke jongeren die vanuit de hele wereld hier samenkomen. Taizé heeft een eigen muzikale stijl die gemakkelijk toegankelijk is. De muziek is met name gregoriaans van origine.

De derde vesperviering is op 13 december. We komen om 19.00 uur samen in de kerk. Deze viering is voorbereid met de gemeenteleden die zich hebben opgegeven via de Bouwstenen. We komen op donderdagavond 3 december om 20.00 uur bij elkaar in het doopkamertje van de kerk. We zullen deze vesper dan voorbereiden.

De vierde vesperviering is op 20 december. We komen om 19.00 uur samen in de kerk. Deze viering wordt verzorgd door de Bliid Boadskip Sjongers uit Berltsum. 
terug