Wijkcontactpersonen Wijkcontactpersonen
Sinds 1 januari 2013 zijn we van start gegaan met de wijkcontactpersonen. Onze wijkcontactpersonen brengen bij gemeenteleden in hun straat of buurt een bezoekje/bloemetje n.a.v. een bijzondere gebeurtenis. Dit kan gaan om nieuwingekomenen, bij een geboorte, een huwelijksjubileum, verjaardag 80-jarigen en ouder, bij ziekte, etc.

Bovendien worden elk jaar voorafgaand aan het winterwerk de “bouwstenen” gebracht en weer opgehaald door de wijkcontactpersonen. De afgelopen jaren is gebleken dat hierdoor meer bouwstenen worden ingeleverd zodat de deelname aan het winterwerk hoger is.

Wij zijn erg blij dat er meer dan 30 wijkcontactpersonen namens de kerk dit werk doen. Door dit werk fungeren de wijkcontactpersonen ook als ogen en oren voor de kerk. Zo blijven we een levende gemeente die omziet naar elkaar.
terug