World Servants World Servants
De diaconie geeft voor de dromen van mensen ver weg en bouwt zo mee aan beter onderwijs, goede gezondheidszorg en essentiële sociale voorzieningen op veel verschillende plekken in de wereld.
Maar we kunnen ook mééwerken in de letterlijke zin van het woord.

Meegaan met World Servants is een avontuur dat het leven van oudere tieners en jongvolwassenen  verandert. Een paar weken met een groep vrijwilligerswerk doen in het buitenland verbreedt je horizon. Je maakt nieuwe vrienden, ontdekt andere culturen en verlegt grenzen. Een ander dienen verandert alles!

Wij willen dit seizoen verkennen of er vanuit Menaam, eventueel in samenwerking met andere dorpen, belangstelling is om mee te werken aan een project op een plek in deze wereld waarmee wij het leven van generaties kunnen verbeteren. Daarvoor zijn stimulerende ouders/ouderen en betrokken jongeren nodig. Wilt u / wil je met ons meedenken? Geef je dan op via het opgaveformulier in deze Bouwstenen.

Voor meer informatie over World Servants en de projecten: Werkvakantie in een ontwikkelingsland (worldservants.nl)
terug