Zacheuskring Zacheuskring
Komend seizoen pakken we de traditie weer op om twee bijzondere avonden aan te bieden die horen bij de Zacheüskring. De naamgeving van deze kring is de nieuwsgierigheid van Jezus naar de mens. Hij ziet de mens die zich verbergt. Dan zegt Hij: Kom uit je boom. Vandaag wil ik bij jou zijn. Jezus gaat met Zacheüs mee naar zijn huis en daar vindt de ontmoeting plaats. Zacheüs hoort er niet bij? Voor Jezus wel. Vanuit deze openheid ontdekken we ook komend seizoen weer de rijkdom van ons kerkelijk erfgoed.

Donderdag 2 november 2023 beginnen we om 20.00  in de kerk met gast ds.Reinier Nummerdor. Sinds dit jaar woont hij op het complex Westerhûs-Jorwert. Maar we willen vooral luisteren naar zijn vanzelfsprekende verbinding van Christelijk geloven en de Boeddhistische spiritualiteit. Ds.Nummerdor heeft het boek “Een open weg” geschreven. In de Leeuwarder Courant (20 november 2021, pagina 26) staat in de recensie onder meer: “Met zijn preken probeert hij mensen in hun ,,gevoelslaag” te raken. ,,Ik ben niet zo van de hele intellectuele overdenkingen met allemaal exegetische vondsten. Prikkelen doe ik wel graag. Het is de kunst om een verhaal van tweeduizend jaar geleden, van een totaal andere cultuur, tot leven te laten komen. Dat mensen denken: verrek, het gaat ook over mij’’. Openheid vindt hij belangrijk. (…) In 2016, toen ik zenboeddhist werd, kreeg ik mijn dharmanaam: Kaido. Dat betekent: open-weg. Zo heb ik het boek ook genoemd. Het geeft mooi aan hoe ik mijn geloofsweg beleef: als een open weg, een levenslange tocht waarop ik de beide religieuze tradities waarvan ik deel uitmaak, steeds opnieuw met elkaar probeer te verbinden. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten, in tegendeel zelfs.”

Voor het voorjaar heb ik ook een fascinerende spreekster bereid gevonden te komen. Het is dominee Catrien Bos. Catrien Bos is pastor van de VVG Friesland. Zij is thuis in het Vrijzinnig denken binnen de Protestantse Kerk. Wat betekent vrijzinnigheid misschien? Een uitspraak waar we over kunnen nadenken is: “Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.”

Ds. Catrien Bos zal ons er meer over vertellen. Dominee Bos komt op donderdagavond 21 maart 2024. Aanvang van de avond om 20.00 uur in de kerk.
terug